Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SureSync Standard

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01109
In stock
SureSync Standard là sản phẩm cơ bản trong bộ phần mềm của chúng tôi, cung cấp sao chép và đồng bộ hóa các tệp theo lệnh hoặc theo lịch trình. Nếu bạn đang tìm kiếm sao chép tệp dựa trên lịch biểu, sao chép đa nền tảng hoặc đồng bộ hóa NAS-to-NAS đơn giản, SureSync Standard sẽ cung cấp cho bạn một bộ tính năng rộng lớn và linh hoạt để hoàn thành công việc.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất