Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SureSync Endpoint

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01111
In stock
SureSync Endpoint cho phép bạn sao chép và đồng bộ hóa các tệp với người dùng từ xa, bất kể họ ở đâu!Không có lưu trữ đám mây được chia sẻ - đồng bộ hóa thiết lập giữa máy chủ nội bộ của bạn và lực lượng lao động di động.Không có phí hàng tháng - bạn sở hữu giấy phép!Không có bảng điều khiển riêng lẻ - thiết lập và quản lý từ một máy chủ trung tâm.Endpoint là một trong nhiều giải pháp phần mềm bạn có thể triển khai với SureSync Suite, cung cấp cho bạn nhiều phương pháp để quản lý, bảo vệ và chia sẻ dữ liệu công ty.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất