Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

RoseVM Cluster

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01220
In stock
Giải pháp này thực hiện giám sát thời gian thực đối với tài nguyên ứng dụng nội bộ của hệ thống ảo và tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp lỗi tài nguyên. Nó cũng giải quyết điểm duy nhất của phần mềm và phần cứng, để đảm bảo tính liên tục của hệ thống kinh doanh.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất