Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

RoseStor Foundation

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01223
In stock
Thực hiện bảo vệ chịu lỗi ở nhiều cấp độ: lớp lưu trữ, lớp liên kết kênh và lớp máy chủ; ngoài ra, nó còn giải quyết được một điểm thất bại trong cấu trúc lưu trữ truyền thống và tăng cường hơn nữa khả năng bảo vệ an ninh cao cho việc lưu trữ và dữ liệu. Hơn nữa, nó đảm bảo tối đa tính liên tục trong kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu của người dùng để bảo vệ tính bảo mật dữ liệu chính và tính sẵn sàng cao của ứng dụng.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất