Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

EMS SQL Management Studio for Oracle - 1 Year Maintenance

14.476.800 VNĐ
Ask a question
TTS01147
In stock
+
Với các thành phần chú trọng vào những tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu Oracle quan trọng, SQL Studio của EMS là một phần mềm làm việc tập trung cung cấp cho bạn các công cụ hữu ích để quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, quản lý lược đồ và đối tượng cơ sở dữ liệu, cũng như thiết kế cơ sở dữ liệu Oracle, di chuyển, trích xuất, xây dựng truy vấn Oracle, nhập, xuất và so sánh cơ sở dữ liệu.

At the same price!

14.455.224 VNĐ
14.964.000 VNĐ