Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Cute FTP professional 9.0

1.784.080 VNĐ
Đặt câu hỏi
TTS00660
Còn hàng
+
Mua ngay với 1 nhấp chuột

Chức năng Connection Wizard tích hợp trong phần mềm sẽ hướng dẫn bạn kết nối tới một site FTP trong vài giây và giao diện thân thiện của phần mềm sẽ giúp bạn chuyển file dễ dàng ngay khi bạn là người mới sử dụng. Kể cả việc xuất một trang web, download những hình ảnh kỹ thuật số, phần mềm, file nhạc mới nhất hoặc chuyển file có dung lượng lớn giữa các văn phòng chi nhánh.

CuteFTP Professional cung cấp các công cụ đơn giản mà mạnh mẽ để giải quyết những thách thức phức tạp trong quản lý dữ liệu và giúp hoàn tất các yêu cầu về HIPAA, GLBA về Sarbanes-Oxley.

Giao diện CuteFTP

Chuyển tải:

 • Chuyển tải cùng lúc từ nhiều site.
 • Chuyển tải đa phần (gia tốc).
 • Chuyển các file nén (ZIP, CAB, GZIP/TARBALL).
 • Chuyển các file nén chạy suốt (MODE Z).
 • Kiểm tra tính nguyên vẹn khi chuyển (Kiểm tra tổng CRC).
 • Hỗ trợ tái chuyển file khi bị ngắt đoạn.
 • Thiết lập thời gian chuyển tải và các tác vụ.
 • Kiểm soát tiết lưu băng thông.
 • Chuyển tải giữa các site.
 • Chức năng chuyển tải xếp hàng.
 • Chuyển tải có sàng lọc Filtered Transfers.
 • Chuyển tải thủ công.
 • Tùy chọn chuyển tải tự động đổi tên.
 • Tùy chọn Chuyển tải tự động thay đổi dạng chữ. 
 • Có thể cấu hình quy tắc chép chồng.
 • Kiểm soát thời gian thực hiện và chuyển tải từ xa. 
 • Kiểm soát các sự kiện sau chuyển tải. 
 • Kiểm soát bộ nhớ đệm Chuyển/nhận.
 • Tự động xác định chế độ chuyển tải dữ liệu (PASV / PORT).
 • Tự động xác định loại chuyển tải (ASCII / Binary).
 • Cắt, chép, dán.
 • Chuyển tải theo kiểu kéo/thả và dựa trên menu. 

Kết nối:

 • Hỗ trợ HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP.
 • Hỗ trợ nhiều loại server FTP chủ. 
 • Các kết nối cùng lúc đến nhiều site. 
 • Hướng dẫn kết nối từng bước trực quan. 
 • “Thanh địa chỉ” kết nối nhanh chóng. 
 • Công cụ quản lý site (Address Book).
 • Công cụ quản lý site Xuất/Nhập.
 • Nạp Address Book từ phần mềm thứ 3.
 • Giới hạn cổng dữ liệu.
 • Tự động xác định NAT (Gán các ký hiệu cho cổng).
 • Hỗ trợ HTTP Proxy.
 • Thiết lập cấu hình thủ công cho Proxy. 
 • Tự động xác định các thiết lập Proxy Windows.
 • Hỗ trợ Socks 4 & 5 Proxy.
 • Hỗ trợ EPSV và EPRT (IPv6).
 • Kiểm soát IP/Port Range.
 • Kết nối khi khởi động.
 • Tùy chọn chuyển đến thư mục khi kết nối.
 • Cho phép cấu hình đặc tính duy trì kết nối. 
 • Các tùy chọn và tích hợp DUN/LAN.
 • Lưu trữ tạm các kết nối để duyệt offline.
 • Các tùy chọn lưu trữ tạm nhiều thư mục.
 • Các tùy chọn kết nối theo từng site và Global.

Sản phẩm cùng giá

1.786.400 VNĐ
Auto Reply Manager
TTS02591
1.786.400 VNĐ
1.809.368 VNĐ