Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

APBackup Home license

1.206.400 VNĐ
Ask a question
TTS02470
In stock
+
Giấp phép Home có thể sử dụng chương trình cho các mục đích phi thương mại trong môi trường phi kinh doanh, phi thương mạiSao lưu các tệp đang mở và đang sử dụng, thông báo email để có kết quả sao lưu, sao lưu gia tăng, nhiều phiên bản tệp sao lưu hoặc tùy chọn để chạy chương trình như một dịch vụ mạng. Thêm vào đó, APBackUp có thể sao lưu nhiều PC và lưu trữ dữ liệu đó ở một nơi - một giải pháp rất thuận tiện cho các doanh nghiệp nhỏ và văn phòng tại nhà

At the same price!

1.158.840 VNĐ
Altsync for Outlook
TTS02600
1.183.200 VNĐ
1.183.200 VNĐ