Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

APBackup Business license

1.786.400 VNĐ
Ask a question
TTS02469
In stock
+
Giấp phép Business sử dụng chương trình trong môi trường kinh doanh, học thuật hoặc chính phủSao lưu các tệp đang mở và đang sử dụng, thông báo email để có kết quả sao lưu, sao lưu gia tăng, nhiều phiên bản tệp sao lưu hoặc tùy chọn để chạy chương trình như một dịch vụ mạng. Thêm vào đó, APBackUp có thể sao lưu nhiều PC và lưu trữ dữ liệu đó ở một nơi - một giải pháp rất thuận tiện cho các doanh nghiệp nhỏ và văn phòng tại nhà

At the same price!

Auto Reply Manager
TTS02591
1.786.400 VNĐ
1.809.368 VNĐ
Avast Ultimate
TTS02335
1.700.000 VNĐ