Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Actian Zen Core v13 License

10.904.000 VNĐ
Ask a question
TTS02493
In stock
+
Nhúng vào các ứng dụng trên thiết bị / cảm biến IoT và Điện thoại thông minh / PDACơ sở dữ liệu SQL và SQL chỉ dành cho khách hàngTương thích hoàn toàn với các phiên bản Edge, Remote / Branch (Enterprise) và CloudChạy trên nền tảng Android và iOS

At the same price!

10.556.000 VNĐ
11.437.600 VNĐ
ActivePresenter 7 Pro
TTS02199
11.136.000 VNĐ