Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

EdulQ Net Monitor for Employees Professional - 25 computers

11.136.000 VNĐ
Ask a question
TTS01140
In stock
+
Phần mềm giám sát nhân viên Net Monitor for Employees Professional của EdulQ cung cấp các tính năng:
- Giám sát hoạt động: xem hình ảnh trực tiếp của màn hình nhân viên.
- Giới hạn ứng dụng: lập danh sách chặn hoặc cho phép các ứng dụng.
- Ghi lại màn hình máy tính: ghi lại các hoạt động của nhân viên.
- Giới hạn công cụ: thực thi hoặc hạn chế các hành động mà người dùng có thể làm trên máy tính của họ.
- Chia sẻ màn hình: chia sẻ màn hình máy tính của bạn hoặc những thành viên khác trong nhóm với nhau.
- Chặn website: lập danh sách chặn hoặc cho phép các trang web.
- Tin nhắn: gửi tin nhắn hoặc yêu cầu phản hồi.
- Remote desktop: toàn quyền kiểm soát chuột và bàn phím PC của nhân viên.