Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Free shipping

Arcserve Unified Data Protection (UDP)

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS00776
In stock
Arcserve Unified Data Protection (UDP) chống lại mọi cơ sở hạ tầng trong tương lai bằng cách cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu và khôi phục sau thảm họa cho mọi loại khối lượng công việc. Được hỗ trợ bởi công nghệ dựa trên hình ảnh, không đồng nhất giúp bảo vệ và chống lại bất kỳ mục tiêu nào, đây là công nghệ đầu tiên thuộc loại này kết hợp các tính năng sẵn sàng cho doanh nghiệp mà không phức tạp như các giải pháp doanh nghiệp truyền thống.

Dễ dàng bật và tắt các khả năng khi cần thiết. Mở rộng quy mô lên, xuống và ra ngoài đám mây theo yêu cầu. Xóa bỏ khoảng cách như một rào cản. Loại bỏ sự cần thiết của bất kỳ giải pháp bảo vệ dữ liệu nào khác.

Similar products

Free shipping
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất