Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Free shipping

Arcserve Business Continuity Cloud

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS02683
In stock
Dữ liệu đám mây đang thay đổi nhanh chóng cách các doanh nghiệp sao lưu dữ liệu, nhưng hầu hết vẫn tiếp tục sử dụng các nền tảng không phải x86 như UNIX, HP / UX và AIX để hỗ trợ các ứng dụng cũ. Với các cơ sở hạ tầng CNTT đa thế hệ như thế này, các doanh nghiệp tăng nguy cơ mất dữ liệu và kéo dài thời gian ngừng hoạt động do sự phức tạp của việc quản lý các trung tâm dữ liệu chính, thứ cấp và thứ ba, môi trường hoạt động, giao thức khôi phục thảm họa và cơ sở vị trí.

Arcserve Business Continuous Cloud gỡ bỏ nút thắt của CNTT thế kỷ 21. Giải pháp khôi phục sau thảm họa và tính liên tục được lưu trữ trên nền tảng đám mây hoàn chỉnh này kết hợp các công nghệ sao lưu mạnh mẽ, tính khả dụng cao và lưu trữ email để loại bỏ thời gian chết và mất dữ liệu ở bất kỳ vị trí nào, từ các ứng dụng và hệ thống, tại cơ sở và trên các đám mây của bạn.

Tăng năng suất của bạn và thu hồi thêm đến 50% thời gian. Loại bỏ các lỗ hổng trong chiến lược liên tục kinh doanh của bạn bằng một giải pháp. Bảo vệ từng byte đơn từ một bảng điều khiển quản lý.

Similar products

Free shipping
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất