Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Veritas Backup Exec

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Ask a question
TTS01263
In stock
Veritas Backup Exec bảo vệ phục hồi và sao lưu đơn giản, đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn bao gồm tất cả dữ liệu ở bất cứ nơi nào nó tồn tại. Với sự lựa chọn cấp phép vĩnh viễn hoặc cấp phép đăng ký, Backup Exec có sẵn trong ba phiên bản để phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

At the same price!

Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất
Hãy gọi (028)22443013 để có Giá Tốt Nhất