Foxit

Foxit Software, Inc. là một hãng phát triển các phần mềm và công cụ để tạo, chỉnh sửa, đóng dấu và bảo mật file PDF và các tài liệu điện tử. Là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia có trụ sở ở Fremont, California, với các văn phòng tại Berlin, Bắc Kinh, Fuzhou, South Yarra, Australia và nhiều nơi khác. Có khoảng 425 triệu người dùng Foxit, với hơn 100.000 khách hàng bán hàng tại 200 quốc gia trên thế giới.

Foxit Software thành lập năm 2001 bởi Eugene Y. Xiong để phát triển các phần mềm PDF tương tự những sản phẩm từ Adobe Systems và các nhà cung cấp PDF khác, tuy nhiên cung cấp cho họ với giá thấp hơn.

Năm 2009 Foxit Software Company chuyển đổi thành Foxit Corporation.

There are no products in this section