pdfFactory Pro

3,452,000 đ
Price in points: 3452000 points
FINEPRINT03
In stock
+

Các tính năng của pdfFactory plus:

Tạo tệp PDF trên tiêu đề thư.

Thêm đánh số trang, tiêu đề, chân trang, hình mờ.

Đánh dấu từng công việc tự động.

Tạo mục lục tự động.

Chuyển đổi sang thang độ xám.

PDF / Một lưu trữ.

Điền vào các mẫu đơn.

Cắt trang.

Chỉnh sửa văn bản.

Thêm nhiều chữ ký và tên viết tắt với chức năng Ghi chú

Kết hợp các tài liệu thành một tệp PDF và sắp xếp lại chúng.

Trình điều khiển tùy chỉnh cho các nhiệm vụ cụ thể.

Văn bản nổi bật, sao chép và làm lại.

Sao chép đồ họa, xóa, lưu.

Chuyển đổi văn bản để liên kết.

Similar products

1,926,000 đ
1,926,000 đ

At the same price!