Product filters

Price

đ  –  đ

  • 0đ
  • 23976000đ

FileAudit

FileAudit, một giải pháp giám sát dữ liệu cho phép doanh nghiệp xác định người dùng nhấp chuột truy cập dữ liệu nhạy cảm / bí mật và vào thời gian nào, để lưu trữ các sự kiện truy cập cho tệp và thư mục và hiển thị chúng trong báo cáo có thể in được.