EaseUS

EasUS, được thành lập năm 2004, là một công ty phần mềm hàng đầu quốc tế về sao lưu, phục hồi dữ liệu và lĩnh vực quản lý đĩa luôn tập trung vào bảo mật dữ liệu và trải nghiệm tốt nhất của người dùng. Với nhiều thập kỷ nghiên cứu và tự phát triển, các sản phẩm công nghệ tiên tiến của EasyUS hiện đã được cài đặt trên hàng triệu máy tính, máy trạm và máy chủ trên toàn thế giới để giúp cuộc sống số dễ dàng. Dịch vụ hoặc phần mềm của chúng tôi bao gồm: nghiên cứu và phát triển phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính, cài đặt phần mềm máy tính.