Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Xceed Zip for .NET

14.753.808 VNĐ
Ask a question
TTS01470
In stock
+
Thực hiện các hoạt động phức tạp chỉ với một vài dòng mã. Cần cập nhật nội dung của tệp zip nằm trên máy chủ FTP từ xa? Truyền trực tiếp đến hoặc từ một tệp trong tệp zip? Đồng bộ hóa nội dung của bất kỳ số lượng thư mục và tập tin? Thư viện này cho phép bạn dễ dàng làm điều đó với một lượng nhỏ mã thanh lịch. Đối với các chương trình đọc / ghi nhanh trên Zip Zip trong các tình huống trong đó lưu trữ đĩa / bộ nhớ trung gian là mối quan tâm chính hoặc đơn giản là không thể, hãy xem Xceed Real-Time Zip cho .NET.Superior object-oriented design created specifically for the .NET framework. Not a .NET interface over recycled Win32 or other code.Supports .NET 4.0. and up. .NET 2.0/3.5 is also supported in a separate and parallel build. Also supports ASP.NET 2.0 and up, and Visual Studio 2005 and up.Supports VB.NET, C#, and Managed C++.100% managed code, written in C#Source code incouded with the Blueprint subscription.New in 6.0: The Deflate compression method can now use multiple threads for increased speed.

At the same price!

14.455.224 VNĐ
14.964.000 VNĐ
14.685.600 VNĐ