Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

SAP Crystal Server 2020 - 1 Named User License Package

24.197.600 VNĐ
Ask a question
TTS00007
In stock
+
SAP Crystal Server 2020 cho phép phân phối tự động, truy cập tự phục vụ vào báo cáo, trang tổng quan và thăm dò dữ liệu trong cơ sở hạ tầng an toàn.
Cho phép người dùng đưa ra quyết định kịp thời, dựa trên thực tế trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của họ, đồng thời giảm công việc báo cáo tồn đọng và đơn giản hóa các thủ tục quản trị và quản lý người dùng cho nhóm CNTT của bạn.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

Similar products

At the same price!

23.176.800 VNĐ
25.311.200 VNĐ
ActiveReports Standard
TTS01765
23.636.160 VNĐ