Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Flyway Pro Edition

27.840.000 VNĐ
Ask a question
TTS02424
In stock
+
Nó chỉ dựa trên 7 lệnh cơ bản: Di chuyển, Làm sạch, Thông tin, Xác thực, Hoàn tác, Đường cơ sở và Sửa chữa.Di chuyển có thể được viết bằng SQL (cú pháp dành riêng cho cơ sở dữ liệu (như PL / SQL, T-SQL, ...) được hỗ trợ) hoặc Java (để chuyển đổi dữ liệu nâng cao hoặc xử lý LOB).trên 10 lược đồ trong sản xuất.Đảm bảo thời gian hỗ trợ cơ sở dữ liệu: 5 nămNó có một máy khách dòng lệnh. Nếu bạn đang sử dụng JVM, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng API Java (cũng hoạt động trên Android) để di chuyển cơ sở dữ liệu khi khởi động ứng dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng plugin Maven hoặc plugin Gradle.

At the same price!

27.840.000 VNĐ
27.840.000 VNĐ
.NET Developer Bundle
TTS00471
29.092.800 VNĐ