Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Navicat for SQL Server

19.464.800 VNĐ
Ask a question
TTS01061
In stock
+
Navicat for SQL Server cung cấp cho bạn một cách tiếp cận đồ họa đầy đủ để quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu. Nhanh chóng và dễ dàng tạo, chỉnh sửa và xóa tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu hoặc thực thi các truy vấn và tập lệnh SQL. Kết nối với bất kỳ Máy chủ SQL cục bộ / từ xa nào và tương thích với cơ sở dữ liệu đám mây như Amazon RDS, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Tencent Cloud và Huawei Cloud.

Similar products

At the same price!

19.302.400 VNĐ
19.464.800 VNĐ
Draw2D touch Commercial
TTS00657
18.525.200 VNĐ