Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

FileMaker Platform - 10 users, license vĩnh viễn

140.313.600 VNĐ
Ask a question
TTS01162
In stock
+
Bị choáng ngợp bởi khối lượng công việc quá lớn bạn phải làm mỗi ngày? Bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một công cụ không quá phức tạp nhưng có thể thực hiện chính xác những gì nhóm của bạn cần với mức giá phù hợp? Hãy chọn FileMaker Platform để nhanh chóng tạo các ứng dụng tùy chỉnh có khả năng hoạt động theo cách bạn mong muốn.
Phần mềm FileMaker Platform của FileMaker với những ưu điểm vượt trội:
- Khả năng truy cập các ứng dụng đã tạo từ bất cứ đâu.
- Tính linh hoạt.
- Bảo mật vượt trội.
- Công cụ báo cáo tích hợp.
- Tích hợp dễ dàng.
- Khả năng mở rộng.
- Giá cả phải chăng.
- Platform đã được đảm bảo chất lượng.
- Có đội ngũ đối tác và giảng viên toàn cầu.
- Công cụ học tập toàn diện.
Phần mềm FileMaker Platform là mọi thứ bạn cần để tạo, chia sẻ và truy cập các ứng dụng tùy chỉnh.
Khi bạn mua license cho FileMaker Platform, bạn sẽ nhận được:
• FileMaker Server: lưu trữ các ứng dụng tùy chỉnh của bạn trên tối đa 3 máy chủ.
• FileMaker Pro Advanced: tạo và truy cập các ứng dụng tùy chỉnh trên máy tính Windows và Mac.
• FileMaker Go: truy cập các ứng dụng tùy chỉnh trên thiết bị iPad và iPhone.
• FileMaker WebDirect: truy cập các ứng dụng tùy chỉnh trên trình duyệt web.
• FileMaker Data API: dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài lên đến 2 GB cho mỗi người dùng, mỗi tháng - được theo dõi hàng năm.
Lưu ý: nâng cấp chỉ bao gồm cho năm đầu tiên.

At the same price!

ActiveReports Server Core
TTS01766
139.176.800 VNĐ
135.720.000 VNĐ