Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

FileMaker Cloud

14.105.600 VNĐ
Ask a question
TTS01159
In stock
+
FileMaker Cloud cung cấp khả năng truy cập an toàn, đáng tin cậy vào các ứng dụng tùy chỉnh của bạn bằng FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go và FileMaker WebDirect - mà không gặp rắc rối với vấn đề quản trị.
FileMaker Cloud chạy trên nền tảng dịch vụ đám mây web Amazon (AWS) và được cung cấp thông qua AWS Marketplace.
[LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]

At the same price!

14.455.224 VNĐ
13.688.000 VNĐ