Bản quyền phần mềm chính hãng giá rẻ

Ipswitch IMail Server - 10 user

7.493.600 VNĐ
Ask a question
TTS01056
In stock
+
* Ipswitch IMail Server cung cấp e-mail và cộng tác trong thời gian thực, chia sẻ lịch và danh sách liên hệ cũng như bảo vệ khỏi spam và vi rút, tất cả đều được phân phối trong một gói dễ sử dụng được thiết kế với nhu cầu riêng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lí trí. * Ipswitch IMail Server là một bộ công cụ cộng tác toàn diện dựa trên e-mail, vốn đã là mạch máu của giao tiếp công ty.* Sự lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp cần cộng tác dễ sử dụng và bảo vệ cao cấp khỏi spam và vi rút.

At the same price!

7.238.400 VNĐ
7.540.000 VNĐ