Product filters

Price

đ  –  đ

  • 600000đ
  • 720000đ

UIU Binary Resource

Phần mềm sao lưu , backup hệ thống của bạn thành một Images sau đó bạn có thể cài đặt Images này vào các cấu hình khác nhau như : IBM , Dell , Acer , HP ...máy desktop , laptop trong mạng của bạn tới 99%. Phần mềm UIU này là phần mềm để remove driver của phần cứng, cộng thêm sysprep và một database driver (có thể cập nhật online hoặc bằng tay) -> sau khi chạy cái này, tạo file ảnh (có thể là Ghost, Acronis, Paragon...) bung sang máy khác thì 99% là tương thích và hỗ trợ gần như đầy đủ các phần cứng thông dụng luôn.