AVG

Chúng tôi là những nhà tiên phong về lĩnh vực bảo mật, cung cấp một loạt các giải pháp bảo vệ, cải thiện hiệu suất và đảm bảo quyền riêng tư cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Chúng tôi hiện là một thành viên của gia đình Avast gồm các sản phẩm bảo mật kỹ thuật số hàng đầu thế giới, với sứ mệnh giữ an toàn cho mọi người dùng trên toàn cầu.